naked_goat_silent_brainstorm

Hold k… og få flere idéer

(Dette er artikel 2 af 4, hvor jeg deler tricks, til at få bedre idéer)

Jeg synes, det største problem med åbne brainstorms, er al den vanvittige støj og afbrydelser, der typisk kommer når det er “alle mod alle”. Jeg er en “tænker”, og i samme sekund jeg mærker, at der sidder et guldkorn på tungen klar til at tage sit spring ud i livet, brager Sælger Helge igennem med endnu en anekdote fra sin uudtømmelige kilde af livserfaring. Og bum, så røg den idé.

Én ting er, at Helge utålmodigt afbryder for at komme ud med sine idéer, men noget andet er, at der hærger en fuldstændig misforståelse af, at en brainstorm session helst skal eksplodere af energi. Stilhed i en brainstorm session bringer de fleste tilbage til en grad af utilpashed, de ikke har følt siden snakken om blomsterne og bierne.

Personligt synes jeg, at traditionelle brainstorms er spild af ressourcer. I en gruppe på 15 vil der typisk være 5-7 stykker, der er dominerende for flowet af idéer. Set ud fra et økonomisk perspektiv burde man derfor ikke invitere de øvrige 8-10 personer. Medmindre man rent faktisk vil høre, hvad de har at sige. Og det vil man tydeligvis ikke, hvis det bliver gjort til en konkurrence om at råbe højest og flest gange i minuttet.

Den teknik jeg vil dele i dag, kalder jeg for “stille storm”. Stille fordi den faktisk foregår i stilhed. Og storm, fordi du vil opleve, at der kommer langt flere idéer, fra dem der ikke plejer at bidrage til idépuljen.

Fordelen med stille storm, kontra traditionel brainstorm er:

  • Deltagerne er mindre blufærdige, fordi der ikke er afsender på idéerne
  • Alle føler at de bidrager
  • Man får idéer fra flere persontyper – også de mere introverte
  • Deltagerne bliver stimuleret af hinandens idéer
  • Der er tid til at tænke sig om uden at blive forstyrret
  • Det er ikke en konkurrence om hastighed og antal af idéer

Stille storm er nem at gå til, og når sessionen er omme, har ALLE bidraget med samme antal idéer. Ja alle. Også Gert Genert!

naked_goat_silent_brainstorm_ideerInden I går i gang, præsenterer lederen eller facilitatoren udfordringen. Vær præcis og grundig i, hvad kriteriet for succes er. Alle får udleveret samme slags papir og skriveredskaber.

naked_goat_silent_brainstorm_step1STEP 1: Sæt en timer på 5 minutter. Hver deltager skriver en idé ned. Facilitatorens (ikke lederens) opgave er at gå rundt blandt deltagerne for at sparre og inspirere. Når de 5 minutter er gået, lægger alle deres idéer ud på bordet med idéen nedad.

 

naked_goat_silent_brainstorm_step2STEP 2: Step 1 gentages, så der nu er dobbelt så mange idéer som deltagere. Bland dem godt.

 

naked_goat_silent_brainstorm_step3STEP 3: Hver deltager trækker nu en idé, læser den, og lægger den tilbage i bunken.

 

naked_goat_silent_brainstorm_step4STEP 4: Nu får alle igen 5 minutter, til at lave en ny idé, ud fra den idé de netop har læst. Den nye idé, skal bare være inspireret af den idé, de netop har læst, men den behøver ikke være i direkte forlængelse.

 

naked_goat_silent_brainstorm_step5STEP 5: Når den nye idé er skrevet ned, lægges den den ud i bunken, og man venter på at de 5 minutter er gået. Step 3-5 gentages i et aftalt antal gange. Det er vigtigt at facilitatoren går rundt og hjælper dem der går i stå.

 

naked_goat_silent_brainstorm_step6STEP 6: Under seancen plukker facilitatoren løbende i bunken med idéer. Disse idéer hænges op på væggen, og facilitatoren prøver løbende at kategorisere dem.

Når seancen er færdig, danner facilitatoren et overblik og vurderer hvad idépuljen skal bruges til. Nogle gange giver det mening at sætte deltagerne i små grupper, der så vælger 10 idéer, som de vil arbejde videre med. Andre gange giver det mere mening at starte et helt nyt sted.

naked_goat_tilfaeldigt_input_teaser

NÆSTE GANG: Få idéer I normalt ikke får

På næste tirsdag deler jeg et trick, der hjælper jer med at få de idéer, I ikke normalt får.

//Dan Ravn