logo

idéudvikling på arbejdspladsen

FÅ SUCCES MED IDÉUDVIKLING PÅ ARBEJDSPLADSEN

Hvis man tror at kreativitet kun hører hjemme på reklamebureauer og børnehaver, går man som virksomhed glip af både engagement og bundlinje.

Uanset om det er jeres bogholder, økonomidirektør, sælger, eller sågar jeres kunder, så har I så ufattelig meget passiv viden, som bare ligger som små guldkorn ingen samler op.

Ifølge en ny rapport fra McKinsey er det vigtigt, at man integrerer kreativitet og innovation som en fast del af ens forretning. Det er altså langt fra nok at udveksle holdninger på spraglede post-it’s sedler et par gange om året. Hvis I virkelig vil forny jer, og få idéer I ikke plejer at få, bliver I nødt til at arbejde kontinuerligt og strategisk med idégenerering.

1 TIME ER NOK!

Det handler ikke om at I skal til at bruge flere dage om ugen på kreativitet. Men forestil dig hvordan jeres udvikling ville se ud, hvis jeres medarbejdere arbejdede struktureret på at tænke nyt, bare én time om ugen. Den tid svarer til at ryge én cigaret om dagen!

SÅDAN KOMMER I I GANG

Med mere end 18 års hands-on-erfaring med idéudvikling, gør jeg det nemt for jer at tænke nyt. Sammen lægger vi en plan for, hvornår og hvordan I skal tænke ud af boksen, hvilke ønsker I har for udvikling, og hvor mange personer I vil involvere. Jeg kan styre hele processen og være både tovholder og inspirator på alle jeres brainstorms, eller jeg kan blive brugt som månedlig indslag, hvor jeg sikrer at alt kører som det skal.

Jeg sætter rammerne, styrer processen og holder gang i jeres kreativitet, så I kan koncentrere jer om alt det andet, der også er vigtigt i jeres forretning.

Ring på 5050 7063 eller send en mail til ide@nakedgoat.dk for at høre hvordan I kommer i gang.

METODE TIL AT ARBEJDE STRATEGISK MED IDÉUDVIKLING

Jeg har udvikling min egen model og arbejdsmetode, der igennem seks faser gør det nemt at tænke ud af boksen, og sparke “plejer” til hjørne, uden at miste fokus på målet.

Ring og hør hvordan I kan arbejde mere målrettet med idéudvikling

Tel. 5050 7063  //  ide@nakedgoat.dk

kreativ_ideudvikling_til_brainstorms_metode_fase1
Til denne fase sørger jeg for at indsamle inspiration, der åbner jeres øjne, og får jer til at se nye muligheder. Med nemme metoder bryder vi inspirationen ned i atomer, og finder frem til essensen. Denne essens tager vi med videre til næste fase.

kreativ_ideudvikling_til_brainstorms_metode_fase2
I denne fase bruger jeg metoder og teknikker, der guider jer ned af nye veje. Det giver nye vinkler og perspektiver og et hav af idéer.

kreativ_ideudvikling_til_brainstorms_metode_fase3
De to forgående faser afføder en masser tanker og idéer. Ord, tanker, billeder, idéer og hvad der ellers måtte dukke op skrives ned.

kreativ_ideudvikling_til_brainstorms_metode_fase4
I denne fase tager vi ord, tanker og billeder og omsætter til idéer. På systematisk vis arbejder vi med hinandens idéer med ét mål for øje; at få så mange idéer som muligt.

kreativ_ideudvikling_til_brainstorms_metode_fase5
I denne fase sortere og kategoriserer vi idéerne.

kreativ_ideudvikling_til_brainstorms_metode_fase6
I den sidste fase, tager vi udvalgte idéer, går skridtet videre og laver en prototype. Afhængig af hvad vi brainstomer på, kan en prototype være alt lige fra en fysisk prototype, til et bruger-interface, en markedsføringskampagne eller et touchpoint med en kunde. Prototypen bruges til at kvalificere idéerne.

HVORFOR SKAL VI BRAINSTORME?

Forskellige synsvinkler
I enhver virksomhed hvor det er de samme der er ansvarlige for idéerne, vil disse med tiden blive repetitive. I en brainstorm samler man idéer fra alle. Idéerne man samler ind er måske ikke geniale, eller endda brugbare, men sammen bygger man disse idéer op, så de bliver unikke og et frisk pust.

Man kommer i proces
En af de bedste elementer i en brainstorm er at man kommer i proces. Det er frøst når man afsætter tiden, og fordyber sig i opgaven, at magien sker. En brainstorm er med til at sætte rammen og fokus på udvikling.

Alle får tømt hovedet
Brainstorms er et effektivt værktøj til at få tømt hovedet på mange mennesker. Det giver en volumen med mange vinkler og perspektiver, og man får mulighed for at få et større overblik.

Samskabelse styrker engagementet
At skabe noget sammen, giver ikke bare bunker af idéer. Det giver også en fællesskabsfølelse, energi, motivation og engagement. Når man selv er med til at udvikle noget, skaber man også et stærkere forhold til det. Brainstorming er en god måde at involvere medarbejdere uden at spilde deres tid.

Naked Goat  //  Tel. 5050 7063  //  ide@nakedgoat.dk