logo

10 fordele

10 TING IDÉRIGE MEDARBEJDERE TILFØRER VIRKSOMHEDEN, SOM DU IKKE KAN KØBE DIG TIL

 

 
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://developer.linkedin.com&title=LinkedIn%20Developer%20Network
&summary=My%20favorite%20developer%20program&source=LinkedIn

Det er helt tydeligt når man observerer medarbejdere, at der findes to typer. Den ene type har drive og engagement, og går til alle opgaver med ildhu og begejstring. Den anden type møder kl. 8.30 nul dut, og går hjem kl 16.30 nul dut. Formålet er at få arbejdet overstået, så de kan komme hjem til noget der betyder noget. Der er selvfølgelig gråzoner, og hver kategori er næppe så ekstrem, men det er alligevel, nemt at se forskellen. En af de grundlæggende faktorer er, om de føler at deres arbejde og stemme gør en forskel. Om de har indflydelse på deres arbejdsdag, eller om de blot er en udskiftbar brik i en urokkelig silo.

Ved at give medarbejdere lov til at få indflydelse, viser du dem samtidig en stor tillid, så de helt automatisk bliver bedre til at tage ejerskab, fordi nogle af ideerne er født af dem, og fordi de vil opleve at deres holdning og idéer, rent faktisk betyder noget.

Som bonus får du til gengæld, meget mere end det koster dig - her er bare 10 fordele, som du altså ikke kan betale dig fra:

VIL DU VIDE MERE?

Vil du vide mere om idéudvikling hos Naked Goat, og om at skabe en idékultur, eller er du bare nysgerrig, så lad os drikke en uforpligtende kop kaffe

//Dan Ravn
Naked Goat

tlf 5050 7063

email idé@nakedgoat.dk

1

OVERFLOD AF IDEER

For hver problemstilling findes masser af ideer til løsninger.

2

MERE ANSVARLIGE MEDARBEJDERE

Tillid afføder helt naturligt, at vi som mennesker har lyst til at leve op til det ansvar. Reciprocitet er en stor del af den danske kultur og ligger dybt i os alle, så når vi får noget, har vi brug for at give igen.

3

MERE POSITIVE MEDARBEJDERE

Når man er en del af noget, og føler sig værdsat frigiver hjernen Serotonin, som giver følelsen af glæde.

4

ET BEDRE ARBEJDSMILJØ

Idéudvikling som en integreret del af virksomheden, giver mulighed for at arbejde sammen på kryds og tværs, hvor alle er lige, uden de normale titler og hierarkier.

5

STØRRE OPBAKNING

Når udvikling kun foregår bag lukkede døre for så at blive præsenteret på den årlige strategidag, sidder mange tilbage med en følelse af at få noget trukket ned over hovedet. Det betyder ikke at alt nu skal foregå i rundkreds, men når man indrager mennesker, er man som regel sikret en stor opbakning.

6

POSITIV OMTALE BÅDE INTERNT OG EKSTERNT

Som en topplacering på listen over small-talk emner finder vi “Hvordan går det på arbejdet?”. Dette er endnu et undervurderet emne, fordi det måske ikke har en direkte målbar forskel for virksomheden. Men tænk på hvor meget det betyder for dig, når nogle af dine venner taler godt eller dårligt om en virksomhed eller et produkt. glade medarbejdere vil helt naturligt rose deres arbejdsplads og deres produkter, hvilket på sigt også ville kunne ses på bundlinjen.

7

EN BEDRE FORSTÅELSE

Mennesker har meget nemmere ved at forstå forretningen og de beslutninger der skal tages hvis de er en større del af den. Ved at indrage bliver det også meget nemmere at opnå forståelse.

8

FASTHOLDELSE AF DYGTIGE MEDARBEJDERE

Ifølge Danmark statistik har hver 5. dansker i job siddet i samme job mindre end et år. Det gør danskerne til de mest jobmobile i EU.

9
VÆKSTKULTUR

Når alle trækker på samme hammel, og alle er med til at tænke, vil hele virksomheden være i en kontinuerlig udvikling.

10
ÉT FÆLLES MÅL

Ved at bede medarbejdere om input for at nå frem til et mål, bliver det helt automatisk også til deres mål. Og det er altså alt andet lige, nemmere at navigere efter et mål hvor man selv har været med til at planlægge vejen, frem for færdig rutebeskrivelse man fik i forbindelse med en strategidag lige før sommerfesten.